Nykvarns Företagareförening

Välkommen till Nykvarns Företagareförening!

Nykvarns Företagareförening bildades 1984 och har i dag ca 130 medlemmar. Föreningens styrelse arbetar ideellt och fungerar som remissinstans i frågor som rör näringslivet i Nykvarn. Näringslivet präglas av småföretagsamhet.

Några större företag finns men
de flesta av de 600 registrerade företagen i Nykvarns kommun är fåmansföretag. 

Nykvarns kommun har ca 10.000 invånare. Nykvarn ligger strategiskt utmed E20 och Svealandsbanan. Med tåg tar du dig till Stockholm eller Eskilstuna på 30 minuter och det finns bra bussförbindelser med Södertälje. I kommunen finns attraktiva områden för företagsetablering.