Adress: Frösätrabacken 14
127 37, SKÄRHOLMEN
Kontakt: Lars Nordkvist
Telefon: 08-464 88 20
Fax: 08-464 84 20
Mobil:
E-post: info@vattenkylning.se
Hemsida: www.vattenkylning.se
Bransch: Kylteknik

Information
Försäljning, installation, service och kontroll av komersiella kylanläggningar,värmepumpar och ventilationsanläggningar.av SWEDAC / SNV ackrediterat kontrollorgan typ C klass 3.2 EN 45004 för installation,service och återkommande kontroll av kyl- och värm