Adress: Tjäderspelsvägen 6 A
155 30, Nykvarn
Kontakt: John Peterson
Telefon:
Fax:
Mobil: 073-506 37 24
E-post: John.peterson@live.se
Hemsida: www.jpbrandsakerhet.se
Bransch: Brandskyddskonsult

Information
Utbildar och håller kurser i -Systematiskt brandskyddsarbete -Intern brandskyddskontroll -Brandsäkert hem (Brandskyddsutbildning för boende i bostadsrättsföreningar, hyresgästföreningar, bostadsföretag, pensionärsföreningar, invandrarföreningar och elever som läser svenska för invandrare (SFI) -Heta arbeten -Föreståndare brandfarlig vara -HLR/LABC -HLR med hjärtstartare (deffibilator)