Adress:
Kontakt: Elin Jansson 
Telefon: 0737- 616 802
Fax:
Mobil: 0737- 616 802
E-post: elin@sthlmbrandochraddning.se
Hemsida: www.sthlmbrandochraddning.se
Bransch: Brand & Räddning

Information

Stockholm Brand och Räddning AB har sitt säte i Taxinge, Stockholm och arbetar i flera län, då vi anser att alla ska ha möjlighet till utbildning av kvalitet; med deltagarnas lärande i fokus – och därmed kunna öka kunskapen kring prevention och åtgärder som räddar liv. 

Varje dag inträffar fler än 25 hjärtstopp utanför sjukhusmiljö. För varje minut som går minskar då överlevnadschansen med 10%. Med rätt kompetens och utbildning kan Ni genomföra de livsuppehållande åtgärderna som situationen kräver – och därmed öka överlevnadschansen med upp till 70%.

Vi tillhandahåller utbildning för att era medarbetare ska kunna agera och förebygga ohälsa på arbetsplatsen i enlighet med arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt HLR-rådets rekommendationer.

Vi tillser också att era medarbetare kan agera vid ett brandtillbud på rätt sätt och att det förebyggande brandskyddsarbetet praktiseras, i syfte att förebygga ohälsa och skador på egendom.

.